Proklamo Pri La Familio

—————————————–

LA FAMILIO

—————————————–

PROKLAMO AL LA MONDO

(aŭ PROKLAMO POR LA MONDO)

—————————————–

LA UNUA PREZIDANTARO KAJ KONSILANTARO DE LA DEKDU APOSTOLOJ DE LA
EKLEZIO DE JESUO KRISTO DE LA SANKTULOJ DE LA LASTAJ TAGOJ

—————————————–

NI, LA UNUA PREZIDANTARO kaj la Konsilantaro de la
Dekdu Apostoloj de la Eklezio de Jesuo Kristo de la
Sanktuloj de la Lastaj Tagoj, solene proklamas ke
geedzeco inter viro kaj virino estas ordonita de Dio kaj ke
la familio estas centra en la plano de la Kreinto por la
eterna destino de Liaj gefiloj.

ĈIUJ HOMAJ ESTAĴOJ – viraj kaj virinaj – estas kreitaj
laŭ la bildo de Dio. Ĉiu estas amata spirita filo aŭ filino
de ĉielaj gepatroj, kaj tiel, ĉiu havas dian naturon kaj
destinon. Sekso estas esenca trajto de individua
antaŭmorta, morta, kaj eterna identeco kaj celo.

EN LA ANTAŬ-MORTEMA REGNO, spirit-filoj kaj
filinoj konis kaj adoris Dion kiel ilian Eternan Patron kaj
akceptis Lian planon, per kiu Liaj infanoj povis akiri
fizikan korpon kaj gajni surteran sperton por progresi al
perfekteco kaj finfine realigi ilian dian destinon kiel
heredantoj de eterna vivo. La dia plano de feliĉo ebligas
eternigi familiajn rilatojn trans la tombon. Sanktaj
ordonoj kaj interligoj disponeblaj en sanktaj temploj
ebligas por individuoj revenon al la ĉeesto de Dio kaj por
familioj kuniĝi eterne.

LA UNUA ORDONO kiun Dio donis al Adamo kaj Eva
apartenas al ilia potencialo por gepatreco kiel edzo kaj
edzino. Ni deklaras ke la ordono de Dio por Liaj gefiloj
por multiĝi kaj por plenigi la teron restas valida. Ni cetere
deklaras ke Dio ordonis, ke la sanktaj potencoj de
generado estu uzataj nur inter viro kaj virino, laŭleĝe
edziĝintaj kiel edzo kaj edzino.

NI DEKLARAS ke la rimedoj per kiuj la mortema vivo
estas kreita, estas elektitaj de Dio. Ni asertas la sanktecon
de vivo kaj ĝian gravecon en la eterna plano de Dio.

EDZO KAJ EDZINO havas solenan respondecon ami kaj
prizorgi unu la alian kaj siajn infanojn. “Infanoj estas
heredaĵo de la Eternulo” (Psalmo 127:3). Gepatroj havas
sanktan devon kreskigi iliajn infanojn en amo kaj justeco,
provizi liajn fizikajn kaj spiritajn bezonojn, kaj instrui ilin
ami kaj servi unu la alian, observi la ordonojn de Dio, kaj
esti leĝ-obeantaj civitanoj kie ajn ili loĝas. Edzoj kaj
edzinoj – patrinoj kaj patroj – respondecos antaŭ Dio pro
la malplenumo de tiuj devoj.

LA FAMILIO estas ordonita de Dio. Geedzeco inter viro
kaj virino estas esenca al Lia eterna plano. Infanoj rajtas
naskiĝon en la ligoj de geedzeco, kaj esti edukitaj de
patro kaj patrino kiuj honoras geedzajn promesojn kun
kompleta fideleco. Feliĉo en familia vivo plej verŝajne
estos atingita kiam fondita sur la instruoj de la Sinjoro
Jesuo Kristo. Sukcesaj geedzecoj kaj familioj estas
fondiĝintaj kaj teniĝintaj sur la principoj de fido, preĝo,
pento, pardono, respekto, amo, kompato, laboro, kaj sanaj
distraj aktivecoj. Laŭ dia plano, patroj devas prezidi en
siaj familioj kun amo kaj justeco kaj respondecas por
havigi la necesaĵojn de la vivo kaj por doni protekton por
iliaj familioj. Patrinoj unuavice respondecas pri la
nutrado de iliaj infanoj. En tiuj sanktaj respondecoj,
patroj kaj patrinoj devas helpi unu la alian kiel egalaj
partneroj. Malkapablo, morto, aŭ aliaj cirkonstancoj
povas necesigi individuan adapton. La pligranda familia
rondo devus subteni kiam bezonata.

NI AVERTAS ke individuoj kiuj malobservas interligojn
de ĉasteco, kiuj misuzas edz(in)on aŭ idaron, aŭ kiuj ne
plenumas familiajn respondecojn, iun tagon respondecos
antaŭ Dio. Plue ni avertas ke la malintegriĝo de la familio
kaŭzos malfeliĉojn al individuoj, komunumoj kaj nacioj
kiel antaŭdirite per antikvaj kaj nuntempaj profetoj.

Ni ALVOKAS ĉiujn respondecajn civitanojn kaj
funkciulojn de ĉiuj registaroj ĉie por apogi tiujn paŝojn
celantajn la subtenon kaj fortigon de la familio kiel la
fundamentan unuon de la socio.

—————————————–

Tiu proklamo estis laŭtlegita de Prezidanto Gordon B. Hinckley kiel parton de lia mesaĝo ĉe la Ĝenerala Kunveno de la Help-Societo kiu okazis je la 23a de septembro, 1995, en Salt Lake City, Utaho.

proklamo_pri_la_familio.pdf

http://poresperantamormonaro.weebly.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s