Do you speak Esperanto?

20161229_204643(2).jpg
Do you speak Esperanto?

So today i finally got around to 1. 3D printing a full Zamenhof statue. but also 2. finishing the Esperanto Scrabble Tiles for those who want to play a game of Skrablo with friends or those learning and practicing their Esperanto vocabulary (like i need to do).

That reminds me… my Esperanto is a bit rusty. I need to get back to practicing it. Maybe i should finally put in the effort to arrange a meeting for the local Esperanto group which so far has failed to meet in several years. hmm….. it seems when it comes to Esperanto, my head is a bit empty as well…

20161228_230814.jpg

 

Advertisements

Happy Esperanto Day 2016!

zamenhoff.png

Happy Esperanto Day!

In honor of Esperanto Day, aka. Esperanto Literature Day, aka. Zamenhof Day…

I hereby invite you all to learn about or to speak the international language Esperanto. Here you can buy the book The Hobbit (in Esperanto)!

And as a bonus (bonefiko) here is a link to your very own model of Zamenhof that you can 3D Print!

And… you can easily learn Esperanto via the Free online DuoLingo course!!

duolingo

https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online

Preview: Zamenhof meets 3D Printing?

Screenshot from 2016-05-18 07-48-01

Antaŭprezenton / Antaŭrigardon : Zamenhof renkontas 3D presanta?

Cŭ Zamenhof kunvenos KNK (Komputilo Nombra Kontrolo) maŝinojn?

Will Zamenhof meet CNC (Computer Numerical Control) machines?

Cŭ Esperanto renkontos 3D Presanta?

Will Esperanto meet 3D Printing?

Proklamo Pri La Familio

—————————————–

LA FAMILIO

—————————————–

PROKLAMO AL LA MONDO

(aŭ PROKLAMO POR LA MONDO)

—————————————–

LA UNUA PREZIDANTARO KAJ KONSILANTARO DE LA DEKDU APOSTOLOJ DE LA
EKLEZIO DE JESUO KRISTO DE LA SANKTULOJ DE LA LASTAJ TAGOJ

—————————————–

NI, LA UNUA PREZIDANTARO kaj la Konsilantaro de la
Dekdu Apostoloj de la Eklezio de Jesuo Kristo de la
Sanktuloj de la Lastaj Tagoj, solene proklamas ke
geedzeco inter viro kaj virino estas ordonita de Dio kaj ke
la familio estas centra en la plano de la Kreinto por la
eterna destino de Liaj gefiloj.

ĈIUJ HOMAJ ESTAĴOJ – viraj kaj virinaj – estas kreitaj
laŭ la bildo de Dio. Ĉiu estas amata spirita filo aŭ filino
de ĉielaj gepatroj, kaj tiel, ĉiu havas dian naturon kaj
destinon. Sekso estas esenca trajto de individua
antaŭmorta, morta, kaj eterna identeco kaj celo.

EN LA ANTAŬ-MORTEMA REGNO, spirit-filoj kaj
filinoj konis kaj adoris Dion kiel ilian Eternan Patron kaj
akceptis Lian planon, per kiu Liaj infanoj povis akiri
fizikan korpon kaj gajni surteran sperton por progresi al
perfekteco kaj finfine realigi ilian dian destinon kiel
heredantoj de eterna vivo. La dia plano de feliĉo ebligas
eternigi familiajn rilatojn trans la tombon. Sanktaj
ordonoj kaj interligoj disponeblaj en sanktaj temploj
ebligas por individuoj revenon al la ĉeesto de Dio kaj por
familioj kuniĝi eterne.

LA UNUA ORDONO kiun Dio donis al Adamo kaj Eva
apartenas al ilia potencialo por gepatreco kiel edzo kaj
edzino. Ni deklaras ke la ordono de Dio por Liaj gefiloj
por multiĝi kaj por plenigi la teron restas valida. Ni cetere
deklaras ke Dio ordonis, ke la sanktaj potencoj de
generado estu uzataj nur inter viro kaj virino, laŭleĝe
edziĝintaj kiel edzo kaj edzino.

NI DEKLARAS ke la rimedoj per kiuj la mortema vivo
estas kreita, estas elektitaj de Dio. Ni asertas la sanktecon
de vivo kaj ĝian gravecon en la eterna plano de Dio.

EDZO KAJ EDZINO havas solenan respondecon ami kaj
prizorgi unu la alian kaj siajn infanojn. “Infanoj estas
heredaĵo de la Eternulo” (Psalmo 127:3). Gepatroj havas
sanktan devon kreskigi iliajn infanojn en amo kaj justeco,
provizi liajn fizikajn kaj spiritajn bezonojn, kaj instrui ilin
ami kaj servi unu la alian, observi la ordonojn de Dio, kaj
esti leĝ-obeantaj civitanoj kie ajn ili loĝas. Edzoj kaj
edzinoj – patrinoj kaj patroj – respondecos antaŭ Dio pro
la malplenumo de tiuj devoj.

LA FAMILIO estas ordonita de Dio. Geedzeco inter viro
kaj virino estas esenca al Lia eterna plano. Infanoj rajtas
naskiĝon en la ligoj de geedzeco, kaj esti edukitaj de
patro kaj patrino kiuj honoras geedzajn promesojn kun
kompleta fideleco. Feliĉo en familia vivo plej verŝajne
estos atingita kiam fondita sur la instruoj de la Sinjoro
Jesuo Kristo. Sukcesaj geedzecoj kaj familioj estas
fondiĝintaj kaj teniĝintaj sur la principoj de fido, preĝo,
pento, pardono, respekto, amo, kompato, laboro, kaj sanaj
distraj aktivecoj. Laŭ dia plano, patroj devas prezidi en
siaj familioj kun amo kaj justeco kaj respondecas por
havigi la necesaĵojn de la vivo kaj por doni protekton por
iliaj familioj. Patrinoj unuavice respondecas pri la
nutrado de iliaj infanoj. En tiuj sanktaj respondecoj,
patroj kaj patrinoj devas helpi unu la alian kiel egalaj
partneroj. Malkapablo, morto, aŭ aliaj cirkonstancoj
povas necesigi individuan adapton. La pligranda familia
rondo devus subteni kiam bezonata.

NI AVERTAS ke individuoj kiuj malobservas interligojn
de ĉasteco, kiuj misuzas edz(in)on aŭ idaron, aŭ kiuj ne
plenumas familiajn respondecojn, iun tagon respondecos
antaŭ Dio. Plue ni avertas ke la malintegriĝo de la familio
kaŭzos malfeliĉojn al individuoj, komunumoj kaj nacioj
kiel antaŭdirite per antikvaj kaj nuntempaj profetoj.

Ni ALVOKAS ĉiujn respondecajn civitanojn kaj
funkciulojn de ĉiuj registaroj ĉie por apogi tiujn paŝojn
celantajn la subtenon kaj fortigon de la familio kiel la
fundamentan unuon de la socio.

—————————————–

Tiu proklamo estis laŭtlegita de Prezidanto Gordon B. Hinckley kiel parton de lia mesaĝo ĉe la Ĝenerala Kunveno de la Help-Societo kiu okazis je la 23a de septembro, 1995, en Salt Lake City, Utaho.

proklamo_pri_la_familio.pdf

http://poresperantamormonaro.weebly.com/

La unua presita Libro de Mormono en Esperanto – The first printed Book of Mormon in Esperanto

La Libro De Mormono (en Esperanto)

[English]

Happy Esperanto Literature Day!

The First Printing of the Book of Mormon in Esperanto

A historic milestone was reached in December 2012, with the creation of the first printing of the Book of Mormon in the International Language Esperanto. The book was custom printed by Transient Books, a small family-run bookbinding business, located in Cordoba Argentina. While the printing was only the “Selections from the Book of Mormon” in Esperanto, it is still an important step in helping the rest of the work to come forth. It seems that the Book of Mormon has been fully translated into Esperanto since before 1983, and whose transcripts have patiently been waiting at the Church History Library, in Salt Lake City Utah. This translation may need to be revised and updated, but the fact that a full translation already exists points to the realization that the time for the Book of Mormon to officially be published in Esperanto is long overdue. In the meantime the Esperanto Selections of the Book of Mormon have recently been made available online by the group Por-Esperanta Mormonaro. For those who have never heard of Esperanto before, they may be surprised to hear about the growing and thriving international community that uses it and the rich history that surrounds it.

What is Esperanto?

The Esperanto language was invented in the year 1887 by Dr. Ludwig L. Zamenhof, with the aim of being easy to learn as well as used internationally as a common second language for everyone. Esperanto was never meant to replace anyones mother tongue, or it’s culture, but instead to provide a second language that everyone could use on a neutral and equal footing. Zamenhof grew up in a time when there was great bickering and mistrust between people of differing cultures and languages. Zamenhof’s great hope was that Esperanto’s use might foster peace and international understanding between people of varying degrees of cultural, racial, and linguistic background. In fact the word Esperanto can be translated as “someone who hopes”. This idealism and claim to peace makes it uniquely suited to be used in a gospel setting.

Esperanto has an interesting history for it’s relatively short lifespan. In the early 20th century it was becoming quite popular. So much infact that the language might have soon been implemented in many schools worldwide, but that possibility was cut short because Esperanto became a target by those who felt threatened by it’s existence and who happened to also be in positions of power. Hitler and Stalin were among these, as were Franco of Spain, Mussolini of Italy, and Salazar of Portugal. Hitler and Stalin were the worst in regards of how they treated Esperantists, having been known to have sent thousands of them to perish in concentration camps. Among the casualties were Zamenhof’s own three children. Many of the Esperantists that were persecuted were Jewish, but not all of them.

Esperanto in the modern world

There are many critics who have tried to claim on numerous occasions that Esperanto failed and that it never caught on. The truth is that Esperanto is very much alive, and is thriving in many places around the globe. It is progressing quite well, even in areas that one might not entirely expect. While Esperanto is not spoken in any specific country as an official language, speakers are most numerous in Europe, East Asia, and South America. Esperanto is most popular throughout Europe, but there are thousands learning and speaking Esperanto in China, Japan, Vietnam, Brazil and Argentina.

Esperanto has often been described as being incredibly easy and reported to be many times easier to learn than other languages. One reason people probably find Esperanto so easy is because of it’s simplistic nature and extreme regularity. It uses only 16 grammar rules with no exceptions and pronunciation for each letter only has one sound. Esperanto shares many similarities with the Romance languages (Spanish, French, Italian), and anyone who already speaks one of those languages could easily pick up Esperanto in no time with very little effort. But even those who don’t are often extremely surprised at how quickly they can become proficient in the language. Even English speakers will recognize quite a few words right away.

Esperanto and the Gospel

We are taught that we are to carry the gospel to every nation, kindred, tongue, and people (see Mosiah 3:13; D&C 133:37). It seems that this was meant to include Esperanto. People in many places of the world are learning Esperanto. In a General Conference talk given by President Gordon B. Hinckley in October 1995, titled Stay the Course—Keep the Faith, he states, “We have not as yet carried the gospel to every nation, kindred, tongue, and people. But we have made great strides. We have gone wherever we are permitted to go. God is at the helm and doors will be opened by His power according to His divine will. Of that I am confident. Of that I am certain.”

Likewise in an excellent talk given by President Spencer W. Kimball in April 1974, titled When the World Will Be Converted, he states, “It seems to me that the Lord chose his words when he said “every nation,” “every land,” “uttermost bounds of the earth,” “every tongue,” “every people,” “every soul,” “all the world,” “many lands.” Surely there is significance in these words! Certainly his sheep were not limited to the thousands about him and with whom he rubbed shoulders each day. A universal family! A universal command!”

I believe it is likely that Esperanto will play a role in bringing the restored gospel of Jesus Christ to many people around the world in the many days to come.

An online copy of the Esperanto Book of Mormon can be viewed here in pdf format.

“I … should be pleased to hear, that [the Book of Mormon] was printed in all the different languages of the earth” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, selected by Joseph Fielding Smith [1976], 176).

http://poresperantamormonaro.weebly.com/

Google Can Now Translate Esperanto

Google Tradukas al Esperanto

[en]

I just learned from RadioVerda that GoogleTranslate can now translate Esperanto. This is great news. Google Translate has had the ability for a long time to be able to detect whether a page or a piece of text was written in Esperanto, but i always found it a bit strange (and sad) that it didn’t have that extra step to be able to translate too. English is far more complicated than Esperanto and Google Translate has worked well with English for ages.

Anyway, from reading the google translate blog it seems that while they are far from achieving perfect Esperanto translation, they were relatively surprised at how well their first attempt went and how accurate the translations were. Here’s what they had to say:

“Esperanto and Google Translate share the goal of helping people understand each other.

The Google Translate team was actually surprised about the high quality of machine translation for Esperanto. As we know from many experiments, more training data (which in our case means more existing translations) tends to yield better translations. For Esperanto, the number of existing translations is comparatively small. German or Spanish, for example, have more than 100 times the data; other languages on which we focus our research efforts have similar amounts of data as Esperanto but don’t achieve comparable quality yet. Esperanto was constructed such that it is easy to learn for humans, and this seems to help automatic translation as well.

Although the system is still far from perfect, we hope that our latest addition helps you to learn more about Esperanto’s history and culture.”

[eo]

Google Nun Tradukas Esperanto

Mi nur lernis de RadioVerda ke GoogleTranslate povas nun traduki esperanto. Ĉi tiu estas granda novaĵo. Google Translate havis la kapablecon por longa tempo por povi detekti cxu paĝon aŭ pecon de teksto estis skribita en esperanto, sed mi ĉiam trovis ĝin iom stranga (kaj malĝoja) kiu ne havas tiun ekstran pecon al povos traduki tro. Angla estas multe pli komplika ol Esperanto kaj Google Translate laboris bone kun angla por longan tempon.

Jen kion ili devis diri:

“La celoj de Esperanto kaj Google-tradukoj koincidas, ĉar ambaŭ volas helpi homojn kompreni unu la alian, skribas Thorsten Brants, kiu afiŝis la blogaĵon.

La teamo de Google laŭ li estis surprizita de la bona kvalito, kiun jam eblas atingi per maŝina tradukado de Esperanto, konsiderante ke la kvanto de ekzistantaj tradukoj, sur kiuj Google povas bazi sian tradukalgoritmon, estas malgranda. Ekzemple por la germana aŭ hispana lingvo Google havas centoble pli da datumoj.

– Esperanto estis konstruita tiel ke ĝi estu facile lernebla por homoj, kaj tio ŝajnas helpi ankaŭ maŝintradukadon, Thorsten Brants skribas.”

Muziko en Esperanto

Tie estas multaj interesantaj Esperanto muzika en la tuta mondo. Sed mi kontinua malkovri novajn kantojn kaj videojn. Hodiaŭ ĉi-tie estas miajn ŝatatajn en Youtube.

GLIMANTA KIEL ORO

La unue kanto de Katharine Brownshire (MANEKENO) de Pensilvanio, Usono. Ĝi estas pop-muziko kaj elektronika. Kati diris ke ŝi volas “krei bonan muzikon kiu allogos por junuloj, kaj esperantistaj kaj neesperantistaj, tra la tuta mondo.” Kaj ŝi celas emociigi junuloj pri la esperantista kulturo per bonega muziko kiu placxos tiel kaj tiom kiel nacilingva muziko. Sendube gxuste tion sxi faros. http://manekenooficiala.com/

La Bambo

Esperanto versio de la kanto “La Bamba”. La Bambo kantata de JoMo kaj amikojn (en la KD “JoMo friponas”, eldone de Vinilkosmo).

Pli ol Esperanta Muziiko:  http://www.vinilkosmo-mp3.com/